Politica

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI.

Drepturile consumatorilor sunt asigurate in conformitate cu OG 21/1992 si Legea 119/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Garantia se aplica in conformitate cu Legea 449/2003 modificata cu OUG 174/2008 si HG 1132/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru serviciile prestate si defectele de fabricatie ale produselor comercializate.

Conform Legii 449/2003 si Ordin nr. 21/92 modificat si completat, clientul a fost anuntat si si-a dat acceptul cu privire la conditiile de acordare a garantiei.

Pentru piesele vandute de catre SC DORMAG AUTO CONSULT SRL originale BMW Group garantia se acorda pe o perioada de 24 de luni conform garantiei acordate de producator.

Pentru piesele vandute de catre SC DORMAG AUTO CONSULT SRL, altele decat cele originale BMW Group, garantia se acorda conform certificatului de garantie care insoteste marfa si este eliberat de catre furnizor, SC DORMAG AUTO CONSULT SRL declinandu-si orice responsabilitate. Manopera unei operatii de service are o garantie de 3 (trei) luni.

Garantia consumabilelor se acorda pentru o perioada de 3 luni, diferentiat, in functie de garantia producatorului.Garantia nu acopera uzura normala a consumabilelor. Nu se acorda garantie pieselor aduse de client.

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord, in scris, intre SC DORMAG AUTO CONSULT SRL  si client, si fara nici un inconvenient semnificativ pentru client, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu va depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului, a prezentat autoturismul in service, iar acesta a confirmat disponibilitatea pieselor necesare efectuarii reparatiilor.

Pentru acordare a garantiei pentru piesele inlocuite sau lucrarile efectuate, clientul trebuie sa prezinte, odata cu autovehiculul, factura si anexa la factura prin care s-a platit piesele si manopera aferenta acesteia fara ca acestea sa fie deriorate, modificate,ilizibile.Durata medie de utilizare este conform specificatiilor producatorului.

Garantia se va acorda astfel:

Piesele inlocuite in garantie sunt proprietatea firmei producatoare, reprezentata de catre SC DORMAG AUTO CONSULT SRL, si vor fi retinute.

Dreptul la garantie se pierde daca:

Defectiunea se datoreaza unei actiuni exterioare sau se datoreaza unei intretineri neconforme cu recomandarile constructorului.Defectiunea a fost cauzata de o alta defectiune, neinlaturata in timp.

Obiectul cumparat a fost necorespunzator exploatat, manipulat sau suprasolicita, de ex. prezinta urme ale unor factori externi, supraincalzit, rupt, lovit, suprasolocitate, modificari la instalatia electrica si fara a se limita la acestea. Pentru utilizarea auto in regim de taxi,scoala de soferi garantia pieselor originale comercializate este de 12 luni.Clientul nu a respectat instructiunile de exploatare, manipulare, intretinere si reviziile ale obiectului cumparat. Se constata depasirea greutatii maxime admise ale vehiculului, a presiuniii pe punti sau a sarcinii utile pentru vehiculul respectiv.

INFORMARE CLIENTI, CONDITII DE COLABORARE

 1. Generalitati
  1. Informatiile de mai jos reglementeaza raporturile juridice, ce se vor stabili intre SC DORMAG AUTO CONSULT SRL si clientii sai privind comandarea si executarea de reparatii.
  2. Informarea clientilor cu privire la clauzele raporturilor juridice/contractului/deviz comanda va precede in mod obligatoriu orice act sau fapt de natura sa determine obligatii pentru partile contractante.
  3. La deschiderea comenzii sunt necesare urmatoarele:
   1. Pentru societatile comerciale: copie dupa CIF/date din CIF, denumire banca, IBAN, adresa de corespondenta, numarul de telefon, adresa de e-mail.
   2. Pentru persoanele fizice: copie act identitate/date din act identitate, adresa de corespondenta, numarul de telefon, adresa de e-mail.
   3. Clientul este de acord ca informatiile ce le furnizeaza sa fie prelucrate de DORMAG AUTO CONSULT in scop de marketing direct, pentru primirea de materiale promotionale si orice alte informatii si comunicari de markeitng.
  4. Prin semnarea contractului, clientul declara ca a fost informat despre continutul acestuia si intelege sa-l respecte in raporturile sale cu SC DORMAG AUTO CONSULT SRL.
  5. Persoana care aduce autovehiculul si prezinta documentele de identificare a autovehiculului este considerata a fi imputernicit sa semneze din partea clientului contractul de reparatie si toate celelalte documente necesare.
  6. Solicitarea de reparatii poate fi facuta in scris, prin orice mijloace de comunicare si va fi consemnata intr-un contract, in forma tipizata pusa la dispozitie de SC DORMAG AUTO CONSULT SRL, ce va fi semnat apoi de persoana care aduce autovehiculul. Toate reparatiile vor fi executate pe riscul si in contul clientului.
  7. Contractul semnat de client, personal sau prin persoana care aduce autovehiculul, cuprinde in mod implicit si imputernicirea acordata SC DORMAG AUTO CONSULT SRL de a efectua parcursuri de proba si de a emite comenzi pentru executarea unor eventuale lucrari in atelier.
  8. Sunt considerate autorizate sa ridice autovehiculul in afara proprietarului acestuia si persoanele care prezinta imputernicire din partea acestuia si actul de identitate in original sau suntem notificati prin intermediul unui e-mail, sms cu datele exacte (nume, prenume,CI/CNP) ale persoanei care urmeaza sa ridice autoturismul iar acesta prezinta actul in original.
  9. SC DORMAG AUTO CONSULT SRL nu isi asuma nici un fel de raspundere cu privire la valabilitatea permisului de conducere si/sau a starii de sanatate a celor ce ridica autovehiculul de la reparatie sau de la constatare.
  10. In cazul in care clientul doreste recuperarea pieselor si a subansamblelor uzate, inlocuite in service-ul SC DORMAG AUTO CONSULT SRL, va mentiona acest lucru in comanda de reparatie la intrarea in service.
  11. Daca clientul doreste sa asiste pe parcusul derularii reparatiilor auto isi va asuma intreaga responsabilitate pentru orice fel de accidente ce ar putea sa apara sau de care ar putea suferi, in acest caz SC DORMAG AUTO CONSULT SRL va fi in intregime exonerata de raspundere. Clientului nu ii este permis sa stanjeneasca personalul societatii in timpul efectuarii reparatiilor, acesta putand sa asiste numai in jurul zonei in care se afla autoturismul sau, fara a avea voie sa se deplaseze in interiorul incintei.

 2. Devizul estimativ de cheltuieli
  1. La cererea clientului, inainte de semnarea contractului, reprezentantul SC DORMAG AUTO CONSULT SRL (receptioner) poate deschide un deviz estimativ de cheltuieli. Devizul estimativ va cuprinde valoarea materialelor necesare, a pieselor de schimb ce se estimeaza la acel moment ca trebuie inlocuite, valoarea manoperei aferenta acestor estimari precum si costul evaluarii.
  2. Evaluarea reparatiilor constituie o operatiune separata. In costul evaluarii  vor fi incluse toate cheltuielile rezultate din activitatile necesare pentru realizarea evaluarii (depasiri, operatii de demontare, montare, etc)
  3. In cazul in care clientul nu accepta contractul/ devizul estimativ si acesta nu este inchis, costul operatiunii de evaluare va fi facturat clientului.
  4. Devizul estimativ de cheltuieli (incluzand costul evaluarii) se considera acceptat de catre client daca acesta semneaza contractul de reparatie/ devizul estimativ.
  5. Devizul va fi exprimat in moneda nationala lei (RON)
  6. Clientul accepta ca orice lucrari necesare si neprevazute in devizul estimativ/contractul sa fie efectuat de catre SC DORMAG AUTO CONSULT SRL, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in timp util catre client.
  7. Lucrarile necesare si neprevazute nu cuprind reparatiile si operatiunile de pregatire/comandare a materialelor executate in regim de urgenta.
  8. Devizul estimativ va cuprinde si un termen provizoriu de efectuare a reparatiilor si livrare a autovehiculului. Acest termen nu cuprinde perioadele de timp afectate lucrarilor necesare si neprevazute in devizul estimativ, precum si cele necesare aprovizionarii cu piese de schimb care nu se afla in depozitele SC DORMAG AUTO CONSULT SRL in momentul semnarii comenzii de lucru.

 3. Comanda pieselor necesare reparatiei
  1. Dupa acceptarea devizului estimativ de catre client si semnarea contractului/ devizul estimativ, se emite factura proforma de avans. Pentru comanda pieselor necesare reparatiei se va achita, dupa caz,  o factura de avans reprezentand minim 50% din valoarea totala a pieselor comandate.
  2. Piesele cu elemente de securitate, cum sunt chei, butuci pentru incuietori si computere personalizare, se pot comanda numai cu conditia platii de catre client a pretului integral ale acestora.
  3. Piesele care nu prezinta rulaj in depozitul SC DORMAG AUTO CONSULT SRL, aspect ce va fi comunicat prin intermediul consilierului de piese auto, se pot comanda numai cu conditia platii de catre client a pretului integral al acestora.
  4. In cazul in care clientul renunta la comanda, dupa lansarea ei, SC DORMAG AUTO CONSULT SRL va retine contravaloarea avansului incasat.

 4. Predarea in vederea repararii
  1. Autovehiculul este considerat a fi preluat pentru reparare de SC DORMAG AUTO CONSULT SRL in momentul semnarii contractului de catre client/deviz de comanda. Preluarea in vederea reparatiei se va face numai pe baza de deviz de comanda in care, dupa caz, se va consemna starea exterioara a autovehiculului.
  2. SC DORMAG AUTO CONSULT SRL nu raspunde pentru obiectele lasate in autovehicul si recomanda ca in autovehicul sa nu fie lasate obiecte de valoare.
  3. SC DORMAG AUTO CONSULT SRL are dreptul de a prelungi in mod unilateral termenul de efectuare a reparatiilor, informand clientul in timp util.

 5. Deviz final
  1. La incheierea repratiei se intocmeste devizul final/anexa la factura. Acesta va cuprinde: descrierea lucrarilor efectuate, valoarea totala a materialelor folosite, valoarea pieselor de schimb utilizate, valoarea manoperei, tariful de stationare (daca este cazul).

 6. Facturarea
  1. Factura va cuprinde valoarea totala a materialelor folosite, a pieselor de schimb utilizate, tariful de stationare, pretul de manopera. Pentru reparatiile executate in regim de urgenta la solicitarea clientului, facturile vor include si costurile pentru manopera pentru orele suplimentare si orice cheltuieli induse de accelerarea proceselor de pregatire/ comanda a materialelor.
  2. Facturile vor cuprinde devizul final al lucrarilor executate de SC DORMAG AUTO CONSULT SRL pentru client. Lucrarea ce urmeaza a fi facturata se considera acceptata in momentul acordului dat de client (semnatura pe devizul estimativ, e-mail, sms, notificari scrise).

 7. Plata
  1. Plata reparatiilor se poate face fie in numerar sau card de credit, fie ordin de plata vizat de banca. Nu se accepta platile fragmentate in numerar de la persoane juridice sau fizice pentru facturi cu valoare mai mare de 5000 RON. Platile se vor face intr-unul din contuirle mentionate pe factura.
  2. Clientul intelege si accepta ca preluarea autovehicului reparat, va fi efectuata numai dupa plata integrala a contravalorii facturilor de reparatii. Clientul renunta la dreptul de a ridica autovehiculul reparat pana la achitarea integrala a contravalorii facturilor, recunoscand si acceptand dreptul de retentie a SC DORMAG AUTO CONSULT SRL asupra bunului reparat pana la plata integrala a sumelor datorate.
  3. Neplata la termen a facturilor emise pe numele clientului atrage dupa sine penalizari de 0.10% pentru fiecare zi de intarziere, calculate asupra sumei facturate. Penalitatile curg de drept fara a mai fi nevoie de punere in intarziere a debitorilor.

 8. Termene si penalitati
  1. Termenul de efectuare a reparatiei va fi dupa caz prevazut in contractul de reparatii. Termenul va fi modificat in mod corespunzator in functie de efectuarea unor lucrari necesare si neprevazute.
  2. SC DORMAG AUTO CONSULT SRL are dreptul de a prelungi in mod unilateral termenul de efectuare a reparatiilor cu o perioada de pana la 30 zile in functie de complexitatea reparatiilor, informand clientul in termen util.
  3. Predarea autovehiculului reparat de catre client se va face la termenul stabilit, dupa achitarea facturilor. Daca clientul nu ridica autovehiculul in termen de 48 de ore de la data stabilita SC DORMAG AUTO CONSULT SRL va percepe clientului un tarif de stationare dupa cum urmeaza: 10 lei/zi pentru fiecarea zi ce depaseste primele 3 zile de stationare.
  4. In cazul in care clientul nu achita facturile pana la termenul stabilit, determinand prelungirea acestuia, SC DORMAG AUTO CONSULT SRL va percepe un tarif de stationare pana la data platii facturilor, dupa cum urmeaza: 10 lei/zi pentru primele 3 zile de stationare, 15 lei/zi pentru fiecare zi ce depaseste peimele 3 zile de stationare.
  5. In cazul in care clientul nu doreste sa repare autovehiculul, iar acesta stationeaza mai mult de 3 zile in incinta SC DORMAG AUTO CONSULT SRL, atunci SC DORMAG AUTO CONSULT SRL va factura 10 lei/zi pentru primele zile de stationare, 15 lei/zi pentru fiecare zi ce depaseste primele 3 zile de stationare.
  6. Prezentul contract va intra in vigoare in momentul semnarii lui de catre ambele parti
  7. Plata se va efectua neconditionat la primirea facturii si la preluarea autovehiculului.
Scroll to Top
Sari la conținut